Wednesday, 27 June 2012

fabric playhouse


I completed the fabric wendy house at last.  It was a bit of a mammoth task so I left out a few details like adding curtains etc as the windows are too small and I edged the doorway with vintage ribbon. I also made the entrance wider as all 3 of my children like to pile in together!

I'd like to add more to the inside (appliqued pictures, shelves with ornaments, kitchen etc), but I think I'm ready to move onto the next project now!

14 comments:

Jane Massey said...

I LOVE IT! It is great to see your art blown up so big. It really works.

Happy in red said...

That's fantastic!! I want a grown up one ;-)
Esther.

Flora said...

Brilliant!

Rainbow Vintage Home said...

Stunning! You are the applique Queen! Did you already have the frame from another wendy house? I'm not surprised all 3 of the kids want to pile in there, it's lovely! x

Clarebear said...

Wow its amazing !! X

Jane Foster Blog said...

Fabulous Alice!! Polly would love this too!

Jane said...

Amazing :) I want to move in x

ancebak said...

That is a really lovely house - and I bet you have some very happy kids now :)

Marianne Norup - Dig-Mig said...

Ohhh! That looks amazing. What a cute little playhouse!!

Readkapke said...

Hij is prachtig! En helemaal jouw stijl, knap hoor!

Readkapke said...

Sorry, I saw the .nl behind your adress but your not Dutch I saw later in your profile! Love the playhouse i wrote and it's so mutch your style, love that!

Sam's Colouring In said...

this is fab.. just had to post it to my facebook page
what wonderful colourful and fun work you have xx

ninainvorm said...

Wow, how lovely! I know kids really love these playhouses, and I'm sure your kids are going to adore this one!

D Entertainment said...- Các ngươi đi đối phó với Hôi ma đi.

Nhạc Thành lạnh lùng cười, tâm niệm của hắn chuyển động, sau đó năm bộ Nhân Hình khôi lỗi tấn công về phía Hôi Ma.

Năm bọ nhân hình Khôi Lỗi xâm nhập vào vòng chiến của Hôi Ma và Hỏa Lão một mảng lực lượng cường hãn tấn công tới, Hôi Ma rõ ràng không dám khinh thường.
dongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anh
Sắc mặt của Hôi ma trầm xuống, quanh tay của hắn ngưng tụ một mảng lực lượng khủng bố công kích về phía năm bộ Nhân hình khôi lỗi, đối với việc năm bộ nhân hình khôi lỗi công kích mình, Hôi Ma biết Nhạc Thành giở trò quỷ nhưng không tránh né được.

- Ầm.

Sau đó là một tiếng va đập thật lớn, năm bộ nhân hình khôi lỗi đã bị đánh đi xa.

Hôi Ma mặc dù đánh lui năm bộ nhân hình khôi lỗi nhưng tiêu hao đấu khí không ít, một lúc sau nhất định sẽ bất lợi với hắn.

- Nhạc Thuần trưởng lão, Nhạc Sử chân trưởng lão, phiền các trưởng lão cũng đi hỗ trợ giết ma thú cấp tám hậu kỳ kia.

Nhạc Thành lập tức nói với các trưởng lão của Nhạc ng, tộc trưởng.