Sunday, 19 September 2010

Cushion Covers

I finally found time to make up the cushion covers with my new fabrics. They are now available to purchase here in my Etsy Shop.


I also made one of my large Dachshunds with the yellow "1950s style" fabric available here.

4 comments:

sinkingonbrink said...

He is sooo sweet!
love the fabric too!

Rachaeldaisy said...

Your little dog is gorgeous!!! amazing in that fabric!!

Naturally Carol said...

That yellow fabric is amazing!

D Entertainment said...Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần hai người mỉm cười, sau đó thân ảnh hướng về phía ma thú cấp tám hậu kỳ mà đi.

Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân hai người mặc dù có tu vi thất tinh Đấu Tôn, muốn chạm trán với ma thú cấp tám hậu kỳ ai cũng không thể chống lại, nhưng không may rằng hiện tại nó đã bị tộc trưởng của Cự Viên Tộc giữ chân.

Nhạc Thành cũng hi vọng sớm giết được ma thú cấp tám hậu kỳ để đối phó với Hôi Ma và Đan Vương.

- Một tên cũng không thể chạy được.

Nhạc Thành chăm chú nhìn tràng diện, hiện tại bên mình đã tuyệt đối chiếm thượng phong.

Thủ dongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anhấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, Nhạc Thành tạo ra một đạo cấm chế, có đạo cấm chế này bọn họ không thể nào chạy thoát.

- Ầm ầm.

ở giữa không trung nổi lên hai con ma thú cấp tám trung kỳ bị giết chết.

Mà hiện tại tổng cộng chỉ còn lại hai con ma thú cấp tám trung kỳ, ở trong Cự Viên Tộc